Birim Sorumluları

Sorumlu Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN

Birim Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Hicran ÖZALP

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi,
İç Mimarlık (İng) Bölümü Başkanı